Ukletim pesnicima – Marko Stamenković

by admin

Kretoše u neosvitnost dana tragom

pepela u čijem nestadoše plamu

razvenčaše ih sa suncima rasparčane zvezde

Vragom proglasiše boga i utamničiše tamu.

 

Crnilom mastila i prokletstvom krvi

ambise pretvoriše mrtvilom u putanje

pa njima odoše potonji i prvi

da osluškuju grobno šaputanje.

 

Ukletih reči sa usudom da objave

poslednje zrno svetskog peščanika

koje grobnicom osmehnutom preti.

 

Jutrima koja bi tek da se zaplave;

u ogledalu krvavom bez lika

gde postadoše i sami ukleti.

Marko Stamenković - pesnik

Marko Stamenković – pesnik

Share

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *