Himna Ljubavi (1 Kop.13) – Sveti Apostol Pavle

by admin

Ako jezike čovečije i anđeoske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi, ili kimval koji zveči.I ako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje i  ako imam svu veru da i gore premeštam, a ljubavi nemam ništa sam.
I ako razdam sve imanje svoje, i ako predam telo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. ljubav dugo trpi, blagotvorna je, ljubav ne zavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se ne čini što ne pristoji, ne traži svoje, ne razdražuje se, ne misli o zlu, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve snosi, sve veruje, svemu se nada, sve trpi. ljubav nikad ne prestaje, dok će proroštva nestati, jezici će zamuknuti, znanje će prestati. Jer delimično znamo, i delimično prorokujemo; a kada dođe savršeno, onda će prestati što je delimično. Kada bijah dete, kao dete govorah, kao dete mišljah, kao dete razmišljah; a kada sam postao čovek, odbacio sam što je detinjsko. Jer sad vidimo kao u ogledalu, u zagonetki, a onda ćemo licem u lice; sad znam delimično, a onda ću poznati kao što bih poznat. A sad ostaje vera, nada, ljubav, ovo troje; ali od njih najviša je ljubav.

Joe Sorren When The Rain Comes

Joe Sorren When The Rain Comes

Share

One Response to “Himna Ljubavi (1 Kop.13) – Sveti Apostol Pavle”

  1. jpk says:

    “A sad ostaje vera, nada, ljubav, ovo troje; ali od njih najviša je ljubav.”

    lovely…

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *