A šta je peć – Kito Lorenc

by admin

koju sam joj poklonio
jer je dve godine
nisam više koristio
onda sam je podložio
kraj peći sam joj rekao
dve godine je
već nisam ložio
i sasvim sam zaboravio
kako se ona loži
a ona je rekla vidiš
nije potrebno prvo
umreti da bi se zaboravilo
a ja sam rekao znaš
najbolje je onda
i ostati u životu

Ben Zank

Ben Zank

Share

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *