Monthly Archives: February 2017

Meso treće kategorije ( drugi deo) – Marko Vlašić

by admin

Sve je to trebalo da se kuva satima
Da se jede i razloži
Bežeći od svakojakih nameta

Postavljeni superiori gazili su ka Mađarskoj i Austriji
Svinjari njima prodavali meso van kategorije
A Nama urezivali u nukleus treću kategoriju
Prevlast kao povod i cilj

Izmećari su koristili glas i glad naroda
Držeći vlast i danas
Mesom treće kategorije

abstract android-jones-artwork-digital-art-four-horsemen-horses-skeletons

abstract android-jones-artwork-digital-art-four-horsemen-horses-skeletons


Meso treće kategorije – Marko Vlašić

by admin

Niko zaista ne beži od tebe
Pokušaj i neuspeh su samo posledice

Opsednuti teškim temama
I niskim cenama
Oni ne kupuju meso…

Oni
Kupuju
Lepo upakovanu mržnju države
Sa strahom
Da ne ostanu skrajnuti

Naredba i kontrola su samo rogovi superiora

Mark Gleason - Engine Of Ruin

Mark Gleason – Engine Of Ruin