Monthly Archives: August 2014

Weltschmerz – Dragan Zarić

by admin

Nisam srećan, nisi srećan, nesrećni smo,
bez nade, bez plana za budućnost.
Živimo jedan pored drugoga, napajani mudrošću,
više ne raznajemo šta je dobro a šta zlo.

Jednom sam ti rekao da želim biti srećan,
ti si me gledao, nisi govorio ništa, ćutao si.
Jednom sam te izneverio, jednom je bilo dovoljno,
od tada si prestao da mi veruješ, izdao sam.

Dani su dugi, sivi su, mračni kao pred oluju,
živimo ih tek da ih živimo, reda radi.
Osećamo da naše postojanje nema smisla,
zato slavimo alkohol, drogu i besmisao života…

bespomoćni da uništimo Weltschmerz…

EKV