Monthly Archives: May 2013

Kada ostanem sasvim sam – Marko Vlašić

by admin

Kada ostanem sasvim sam
Moraću da požurim
Da potrčim
Da pobegnem od sebe

Kada ostanem sasvim sam
Moraću da požurim
Da pobegnem od ove zemlje
Da ne bih gledao muku i jad
I sve vas kojima je život bio med

Kada ostanem sasvim sam
Poleteću visoko i daleko
Daleko od ove zemlje
Da ne bih gledao ovu muku i jad
I sve vas kojima je život bio san

Mary Roberson

Mary Roberson


Experimental Sounds

by admin

http://www.youtube.com/watch?v=4Aq9Esczdm0

 

http://www.youtube.com/watch?v=8AsV_Mu3SOg

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=im1IbMM0SbU

 

http://www.youtube.com/watch?v=vk25ySOL6TA&feature=player_detailpage