Monthly Archives: June 2012

Hoćete li ostati tamo i misliti o nama ? – Marko Vlašić

by admin

Nas troje uskoro dolazimo Tebi

Ti si naš vođa
Samo Tebi verujemo

Nadamo se da ćemo biti sabrani
Sa svima njima
Misleni
Koji na nas čekaju

Misli i Ti o nama
U nadi da uskoro
Pored Tebe budemo

Francisco Goya - Two Children Looking at a Book

Francisco Goya – Two Children Looking at a Book

 


Budan i radostan – Marko Vlašić

by admin

Krajičkom oka sve je video

Nije se nikada predavao

Nije gledao kuda hodi

Jer održao je osmeh

Da razume sve

Da odluta kuda želi

I da se vrati tu

Bliže nego ikada

 

Takav je budan bio u snovima

Gledao daleko

Hodio i padao

 

Ali radost u sebi  je sačuvao

Jer slavu

U ovom životu

Nije želeo